سخنرانی مهرابی در همایش سراسری کارآفرینان 1400

اولین رویداد بزرگ کسب و کارهای خرد ایرانی با عنوان “همایش سراسری کارآفرینان 1400، 18 آذرماه در سالن حافظ برج میلاد و به میزبانی بنیاد ملی توسه فناوری های فرهنگی برگزار شد.   یکی از سخنرانان این همایش سجاد مهرابی بود که در پنل اول برنامه با موضوع “چه کسی در آتش، ما را به … ادامه خواندن سخنرانی مهرابی در همایش سراسری کارآفرینان 1400