درباره ما

کار ما پاسخ به نیازهای کشور با تولید محصولات خلاق و بکارگیری فناوری های نوین (HighTech)است.

حرکت نواسی از نگاه خلاقانه شروع شد. تولید محصولات مبتنی بر خلاقیت شروعی بود که توانست خیلی زود مسیر خود را به بازار باز کند و به سرمایه گذاری در این بخش منجر شود. این بازار در کشور ما هنوز هم نو محسوب می شود و لازم است به دلیل خطر واردات و نبود حق کپی رایت با دقت خاصی طی شود. به همین دلیل بود که محصولات کم اهمیت را برای ورود به بازار و شناخت جوانب این کسب و کار انتخاب کردیم. در همین زمان با توجه به دانش تیم و توانمندی هایی که در تولید به دست اوردیم به حوزه فناوری های روز ورود کردیم و به سرعت دو فناوری را برای جذب سرمایه ارائه نمودیم. فناوری خنک کننده های صنایع و همچنین فناوری باتری های نسل جدید. سانیوا در این روزها متولد شد و توانستیم در زمان کوتاهی نسلی نو از ذخیره سازهای اینده را از مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی گذرانده و به تولید برسانیم. اهمیت حوزه انرژی های نوین و سرمایه گذاری های کلان در این بخش، سانیوا را به ذائقه سرمایه گذاران خوش آورد و این محصول استراتژیک را وارد مرحله تجاری سازی نمود.

ما در نواسی افتخار میکنیم که توانستیم خود را به جایگاه ویژه ای در زمینه های فعالیتمان برسانیم.

مزیت های رقابتی

 • طی شدن سیر تکاملی محصولاتمان از ایده تا بازار در داخل مجموعه
 • شـروع طراحـی محصولاتمـان از نیازسـنجی و اتفـاق افتـادن ایـن فرآینـد بـدون مهندسـی معکـوس یـا کپـی بـرداری
 • عدم وجود رقبای داخلی و خارجی به علت انحصار طراحی و تولید محصولات به نواسی
 • استفاده خلاقانه از فناوری های موجود در ابداع روش های جدید
 • ریسک پذیری در ورود به چالش فناوری های سخت و نو

چشم انداز:

 • حرکــت در مــرز فنــاوری و تــلاش بــرای گســترش آن
 • بهبــود تولیــدات کارگاه هــای کشــور بــا هــدف حضــور مؤثــر در بازارهــای جهانــی

دپارتمان ها

 • دپارتمان فناوری­های نوین

این دپارتمان با هدف کسب و توسعه فناوری های مورد نیاز در داخل کشور ایجاد شد و با پروژه سانیوا شکلی جدی تر به خود گرفت و در آینده به صورت مجموعه ای مستقل فعالیت خواهد کرد.

 • دپارتمان خلاقیت

این دپارتمان با هدف کسب درآمد و ایجاد جریان تولید ثروت از طریق طراحی و ساخت محصولات خلاق شکل گرفته و فعالیت  می­کند. در واقع برای حل چالش های موجود از زاویه ای جدید به آن نگاه می کنیم.

 • دپارتمان دارو و مواد شیمیایی

حرکت به سمت ایجاد این دپارتمان با عدم دسترسی به برخی مواد شیمیایی در پروژه ها و همچنین نیاز و اهمیت این حوزه در کشور شروع شد. هدف ما در دپارتمان دارو و مواد شیمیایی، ساخت مواد مورد نیاز و همچنین تولید داروهای جدید و تلفیقی از مواد شیمیایی و گیاهیست که اخیرا در دنیا درحال رشد می باشد.

دانش فنی این مواد تماما داخلی، متعلق به نواسی و قابل فروش می باشد.

محصولات

 • باتری سانیوا (فلز-هوا)
 • آسان شکن فنو-وان (بادام شکن و گردوشکن)
 • دریچه تهویه مطبوع متحرک بدون نیاز به برق
 • آشغالگیر یکبار مصرف
 • زیربالشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع
 • آچار خلاق

پروژه ها و فعالیت ها

 • سامانه نوین تامین انرژی مستقل (سانیوا)
 • بررسی و مطالعه روش های موجود برای تامین انرژی در شرایط عدم وجود هوا
 • ساخت نمونه آزمایشگاهی و تست های مربوط به پیل سوختی آب برای تولید هیدروژن
 • مطالعه تاثیر گردش الکترولیت در میزان تولید هیدروژن در روش الکترولیز
 • امکانســنجی تولیــد و بهرهبــرداری از باتریهــای فلز -هــوا بــرای تامیــن انــرژی در عــدم حضــور اکســیژن و مقایســه مــوردی آن بــا روشهــای پیــل ســوختی، موتورهــای احتــراق داخلــی، موتــور اســترلینگ و باتــری.
 • ارائه گزارش و راهکار درباره روشهای تامین انرژی در زیر آب
 • مطالعه و بررسی روشهای خنک کاری خانگی و صنعتی
 • ساخت لوله های گرمایی به منظور خنک سازی
 • طراحی و ابداع نمونه تحقیقاتی هسته سیستم نوین خنک کاری صنایع فولاد
 • انجام تستهای آزمایشگاهی بر روی کولرهای سرمایش تبخیری دو مرحله ای
 • بومی سازی روش تولید لوله های شستشوی آندوسکوپی یکبارمصرف
 • ساخت کاتالیست الکترود هوا برای پیل سوختی
 • ساخت الکترود کاتد برای باتری های فلز-هوا در سطح استانداردهای جهانی

گواهی نامه ها و افتخارات

 • تاییدیه از پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم برای باتری های پروژه سانیوا (فناوری باتری های فلز-هوا)
 • گواهی نامه ثبت اختراع “بادام شکن دستی با قابلیت 18 برابر کردن نیروی کاربر” به شماره 100140
 • گواهی نامه ثبت اختراع “دریچه تهویه مطبوع متحرک بدون نیاز به برق” به شماره 101297
 • گواهی ثبت علامت تجاری “فنو-وان” به شماره 356549
 • گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ISO 45001 : 2018
 • گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015
 • گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه ISO 45001 : 2018 , ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015

البته این همه ماجرا نیست. ما در مرز فناوری حرکت و برای گسترش آن تلاش میکنیم.

 • آدرس: فرودگاه مهرآباد، خیابان معراج، خیابان بسیج، انتهای خیابان (نبش سه راهی), پلاک 110

 • تلفن: 66089204

 • ایمیل: info@novasi.ir

 • شبکه های اجتماعی: novasi_ir@